Ekologiskt

Varför ekologiskt och KRAV?


För oss är det självklart att köpa KRAV-ekologisk råvara. Det finns flera skäl till detta bland annat:


  1. Trevligare för kossan och geten
  2. Trevligare miljö för oss alla
  3. Trevligare för vår hälsa


  1. Trevligare för kossan själv

Vad som får kallas ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt. KRAV-märkt mjölkproduktion är ekologisk men också något mer där framför allt djurens välfärd står i centrum. En KRAV-ekologisk kossa får bland annat:

  1. Trevligare miljö för oss alla


  1. Jo men faktiskt är det också trevligare för våra kroppar

Det har länge debatterats om ekologisk mjölk är hälsosammare än vanlig mjölk. Nu bekräftar den första storskaliga och nationella kartläggningen i USA att ekologisk mjölk innehåller mer av omega-3-fettsyror. En typ av fett som är vanlig i fisk och som i andra studier kopplats till bättre hjärthälsa.

Den ofta diskuterade balansen mellan omega-3 och omega-6-fett är dessutom mer fördelaktig i ekomjölken, visar resultaten.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ekomjolk-rik-kalla-till-omega-3_8891870.svd

http://www.krav.se/artikel/krav-certifierad-mjolk-nyttigare


Att Sverige har den lägsta försäljningen i EU av veterinärmedicinsk antibiotika, per kg levande djurvikt är också ett argument för att köpa svensk ost. I Danmark är denna förbrukning ca 3 ggr så hög och i Tyskland 16 gånger högre. Man har också hittat antibiotikarester i bland annat dansk ost.

Källa: lrf.se


För övrigt så innehåller våra gårdsystade ostar dessutom ingen eller mycket lite laktos.

MER OM EKOLOGISKT

Naturskyddsföreningen anger mejeriprodukter som en av de fem viktigaste produkterna att byta ut till ekologiska alternativ om man vill bidra till en bättre miljö.

Fem varor att byta till ekologiskt>>


VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EKOLOGISK OCH KRAV?

För att få kalla en vara ekologisk måste man följa EUs minimiregler för ekologisk produktion. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. KRAV har i jämförelse med EU-eko mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.


Läs mer på KRAV.se


                      info@sommarhagensost.se    -       0762-313072    -    Sommarhagens Gårdsmejeri    -    Dammarna 420    -    449 90 Nol