Ekologiskt

info@sommarhagensost.se - 0762-313072 - Sommarhagens Gårdsmejeri - Dammarna 420 - 449 90 Nol

Varför ekologiskt och KRAV?

  1. Trevligare för kossan och geten
  2. Trevligare miljö för oss alla
  3. Trevligare för vår hälsa
  1. Trevligare för kossan själv
  1. Trevligare miljö för oss alla
  1. Jo men faktiskt är det också trevligare för våra kroppar

Det har länge debatterats om ekologisk mjölk är hälsosammare än vanlig mjölk. Nu bekräftar den första storskaliga och nationella kartläggningen i USA att ekologisk mjölk innehåller mer av omega-3-fettsyror. En typ av fett som är vanlig i fisk och som i andra studier kopplats till bättre hjärthälsa.

Den ofta diskuterade balansen mellan omega-3 och omega-6-fett är dessutom mer fördelaktig i ekomjölken, visar resultaten.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ekomjolk-rik-kalla-till-omega-3_8891870.svd

http://www.krav.se/artikel/krav-certifierad-mjolk-nyttigare

 

Att Sverige har den lägsta försäljningen i EU av veterinärmedicinsk antibiotika, per kg levande djurvikt är också ett argument för att köpa svensk ost. I Danmark är denna förbrukning ca 3 ggr så hög och i Tyskland 16 gånger högre. Man har också hittat antibiotikarester i bland annat dansk ost.

Källa: lrf.se

 

För övrigt så innehåller våra gårdsystade ostar dessutom ingen eller mycket lite laktos.

 

MER OM EKOLOGISKT

Naturskyddsföreningen anger mejeriprodukter som en av de fem viktigaste produkterna att byta ut till ekologiska alternativ om man vill bidra till en bättre miljö.

Fem varor att byta till ekologiskt>>

 

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EKOLOGISK OCH KRAV?

För att få kalla en vara ekologisk måste man följa EUs minimiregler för ekologisk produktion. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. KRAV har i jämförelse med EU-eko mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

 

Läs mer på KRAV.se